Map: Bệnh viện K cơ sở 3

Chỉ đường đến Bệnh viện K cơ sở 3 – Xa La – nhằm đáp ưng nhu cầu khám tầm soát ung thư ở người dân tăng cao.