Thẻ: 5 bác sĩ có học hàm Phó Giáo Sư làm việc tại Bệnh viện Mắt Trung Ương