Bệnh viện Bình dân khám ngoại khoa và nam khoa tốt không?

Bệnh viện Bình Dân là bệnh viện chuyên khoa hạng I về phẫu thuật tổng quát, niệu khoa và nam khoa với trang thiết bị hiện đại.