5/5 - (1 bình chọn)

Tiền thân của Bệnh viện Ung bướu là Trung tâm Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1985, trên cơ sở kết hợp ba đơn vị: (1) Bệnh viện Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh (2) Viện Ung thư Việt Nam và (3) Khoa Ung bướu của Bệnh viện  Bình  Dân.

Địa chỉ:
– Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
– Số 6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
– Số 47 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
– Đường 400, Ấp Cây Dầu, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM