Rate this post

Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ nhỏ đang trên đà gia tăng, theo một báo cáo mới ra
vào thứ 2 đã chỉ rõ tác động của chi phí chăm sóc cho những trẻ nhỏ này có thể hiệ
n diện ở nhiều gia đình – ngay cả khi họ có bảo hiểm sức khỏe bảo trợ cho người
lao động.

Nghiên cứu này thực hiện bởi Viện nghiên cứu chi phí chăm sóc sức khỏe (HCCI)
cho thấy đến như trẻ em 18 tuổi mắc bệnh tiểu đường, họ được bảo đảm thông qua
kế hoạch bảo hộ lao động rơi vào 2,173$/ đầu người trong tổng số chi phí chăm sóc
sức khỏe thực trả năm 2014. Mức độ chi tiêu này gần như cao gấp 5 lần so với chi
phí đối với trẻ nhỏ không bị bệnh.

Các nhà nghiên cứu thuộc HCCI đã nghiên cứu số liệu từ những công bố tổng hợp
từ năm 2012-2014 qua chính sách bảo hiểm dành cho nhóm, cá nhân, và lợi ích của
Medicare để phân tích chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe và các xu hướng chi tiêu
của người trẻ hơn 65 tuổi mắc bệnh tiểu đường và thuộc diện được chi trả bảo hộ
lao động.

Xét về việc sử dụng các thiết bị y tế, trẻ nhỏ mắc bệnh tiểu đường được đưa đến
phòng cấp cứu thường gấp 2,5 lần so với trẻ không mắc bệnh. Dịch vụ nội chuẩn
cấp tính được sử dụng gấp 5 lần so với thông thường. Tính tất cả, giá trị của chi phí
chăm sóc trong 1 năm là 17,380$ – đứng thứ 2 chỉ sau người lớn có độ tuổi từ 55-64
bị mắc bệnh tiểu đường.

Mặc dù càng nhiều đơn thuốc và lượt thăm thường xuyên của bác sỹ càng giúp làm
rõ sự khác biệt trong chi phí chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh và không mắc
bệnh này, các nhà nghiên cứu vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi mức độ chênh lệch
này.

Các gia đình đang dành nhiều chi phí thực trả trên diện rộng cho tất cả các loại hình
dịch vụ”, Amada Frost, nghiên cứu cấp cao tại HCCI cho biết. “Và mức chi tiêu này

nhằm sử dụng cao hơn loại hình dịch vụ. Dẫn đến khi bạn kết thúc việc sử dụng tất
cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó, bạn cũng kết thúc một tác động rất cá nhân
đối với ví tiền của bạn, đặc biệt nếu bạn là cha mẹ của trẻ bị mắc bệnh tiểu đường”.

Như năm 2012, 208,000 trẻ em và trẻ vị thành niên không quá 20 tuổi phải sống với
bệnh tiểu đường, phần lớn thuộc tiểu đường loại I, đó là khi cơ thể không sản xuất
ra kháng insulin, theo con số mới nhất từ trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh
(CDC. Và tỷ lệ này đang tăng cao. Trong vòng 30 năm qua, tổng số trường hợp đối
với tất cả nhóm tuổi đã tăng gấp 4 lần. Tiểu đường loại II ở trẻ thường đi cùng với
béo phì, đang gia tăng, đặc biệt ở dân tộc thiểu số.

Các thuốc trong đơn đã giải thích cho phần lớn nhất trong chi phí thực trả đối với trẻ
em bị bệnh tiểu đường mỗi năm theo nghiên cứu trước đó, đỉnh điểm 2014 lên tới
751$ đối với mỗi trẻ, con số này tác động bởi chi phí dành cho tên thương hiệu
thuốc kê trong đơn. Đối với tất cả các nhóm tuổi đã được nghiên cứu khác, chi phí
này giảm ít nhất 3%.

Giá của insulin, thuốc được sử dụng để chữa trị bệnh tiểu đường loại I tăng vọt. Một
nghiên cứu công bố bởi JAMA vào tháng 3 cho thấy thuốc này có giá trung bình $
12,92/ml vào năm 2013 . Với trẻ bị mắc bệnh tiểu đường loại I mỗi ngày ở bất cứ
nơi nào đang cần 5-1,5 đơn vị insulin/kg nặng, Dr Fran Cogen, giám đốc chương
trinh bệnh tiểu đường đối với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên tại Hệ thống sức khỏe
quốc gia cho trẻ em cho rằng, giá và gánh nặng có thể tăng nhanh.

Cogen cũng cho rằng các gia đình gặp khó khăn với gánh nặng tài chính cho việc
chữa trị bệnh tiểu đường vật lộn với nhiều vấn đề hơn vấn đề mấu chốt. Sức khỏe
tinh thần, tiếp cận với các nguồn lực khác nhau cũng là một một mối lo ngại trong
việc đánh giá phúc lợi của trẻ em, thêm một mức chi phí và tính phức tạp trong điều
trị ở trẻ em.

“Không chỉ làm bạn phải đối phó căn bệnh tiểu đường, bạn còn phải đáp ứng điều
kiện kinh tế-xã hội cơ bản và điều kiện tâm lý và nhu cầu của họ”. Cogen cho biết.

Các kết luận khác từ các nhà nghiên cứu:

• Chi tiêu/đầu người đối với người mắc bệnh tiểu đường được bảo hiểm tăng từ
2012 là 1,310$ đến 16,021$ năm 2014 cao hơn gần bốn lần so với chi tiêu cho
những người không có bệnh, con số này là $ 4,396.
– Mức chi tiêu cao nhất là đối với người lớn có độ từ 55 – 64.
– Việc gia tăng chi phí thực trả cho người bị mắc bệnh tiểu đường liên ảnh
hưởng đến sự gia tăng chung trong chi phí. Tuy nhiên, cũng có những điểm
suy giảm trong chi tiêu dành cho thuốc trong đơn – đặc biệt giữa các nhóm
tuổiv già nhất. Sự suy giảm này góp phần vào làm giảm chi phí dành cho tên
thuốc trong đơn kê.
– Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe giữa những người mắc bệnh tiểu đường có
xu hướng giảm theo tuổi. Các khoản chi giữa các nhóm tuổi không mắc bệnh
tiểu đường có chiều hướng ngược lại.
Lưu ý: Câu chuyện này được cập nhật để phản ánh các giải pháp c hính xác về đối
với trẻ mặc bệnh tiểu đuờng loại I

Link: http://khn.org/news/as-childhood-diabetes-rates-rise-so-do-costs-and-families-
feel-the-pinch-study/