Rate this post

Bệnh viện Nhi đồng 1 có khám bảo hiểm y tế.

Các giấy tờ lưu ý cần mang theo 

– Thẻ BHYT (bản giấy)

 Trẻ trên 6 tuổi và Thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận của địa phương có dán ảnh có dấu giáp lai đối với trẻ trên 6 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT cần có bản chính Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh kèm theo Căn cước công dân của mẹ/cha/người giám hộ

 – Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (bản điện tử)