Rate this post

 Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, hằng năm cấp cứu và điều trị cho khoảng 6.000 – 8.000 người bệnh đột quỵ. Tuy nhiên, hiện nay người bệnh đột quỵ chưa được điều trị tập trung, nằm rải rác tại nhiều khoa, phòng trong bệnh viện như khoa Cấp cứu, khoa Thần kinh, Viện Tim mạch, khoa Hồi sức tích cực… do đó không tập trung được nguồn lực và chưa thống nhất chung được quy trình điều trị nên chưa đạt được hiệu quả điều trị tối ưu cho bệnh nhân đột quỵ.

Ngày 9/11/2020, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khai trương Trung tâm Đột quỵ. Trung tâm sẽ là nơi chuyên tiếp nhận, chăm sóc, điều trị và quản lý các bệnh nhân đột quỵ.

Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đột quỵ hoàn chỉnh, hiện đại hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, áp dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ. Trong đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác chuyên môn trong tiếp đón, cấp cứu, phân loại, xử trí bệnh nhân đột quỵ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ não, trung tâm cũng đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ…