5/5 - (1 bình chọn)

Bệnh viện A Thái Nguyên là Bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh, với quy mô 745 giường bệnh kế hoạch, giường bệnh thực kê là 1.050; hiện tại Bệnh viện có 31 khoa, phòng với đội ngũ cán bộ, viên chức là 579 người.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng bệnh viện, thực hiện y tế chuyên sâu, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong khu vực tỉnh và vùng lân cận.

Địa chỉ Bệnh viện A Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Quang Trung – Phường Thịnh Đán – TP Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3 846 112