5/5 - (1 bình chọn)

Thầy Hồ Lê Vũ có profile bằng cấp đáng ngưỡng mộ

  • Tiến sĩ Ngôn ngữ (2011), chuyên ngành ngôn ngữ ứng dụng, Georgetown University, Washington DC.
  • Thạc sĩ Ngôn ngữ (2006), chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài, Texas Tech University, Texas.
  • Thạc sĩ Tin học (2001), chuyên ngành phần mềm, Nanyang Technological University, Singapore.
  • Kỹ sư Điện tử, chuyên ngành điện tử tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Cử nhân Anh văn, chuyên ngành phiên dịch, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Hanu)
  • Các kỳ thi quốc tế (tính theo hệ điểm & ranking tại thời điểm thi): TOEFL (283/300 CBT tương đương 657/677 PBT hoặc 116/120 iBT hoặc 8.5/9.0 IELTS, date 2003), TWE (Test of Written English, 6.0/6.0, ranking: top 1%, date: 2003), GMAT (730/800, ranking: top 1%, date: 1998), GRE (1570/1600, 800/800 Q and 770/800 V, ranking: top 1%, date: 2003)

Sinh viên của Thầy là ai

Đủ 18 tuôi. Có ý thức trong việc lựa chọn tiếng Anh.

Học viên của thầy rải khắp thế giới, các bạn du học sinh IE 8-9 chấm đều chọn Thầy

Lộ trình dạy học của Thầy được phân chia thời gian rõ ràng, tuyến tính. Một năm vài khoá học được mở, đấu chữ gưi email để xin học thầy

Ngoài việc học còn nhận được năng lượng tich cực của Thầy về cuộc sống, làm đẹp, fitness..