5/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ rõ ràng với người ấy, thì bạn chắc chắn cần phải giữ mối quan hệ hiện tại. Còn khi hai người đầu tư tài chính cùng nhau, bạn càng đầu tư nhiều, bạn càng nên suy nghĩ về việc bỏ mối quan hệ đó ngay tức khắc

Bạn có những cam kết cá nhân
 Khi nghiêm túc xem xét việc giữ lại mối quan hệ nếu bạn và người ấy đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống và chia sẻ các trách nhiệm với gia đình

Hai bạn nâng đỡ nhau

Bạn có thể đang cân nhắc xem nên ở lại hay đi bởi vì bạn đang trải qua một thời gian khó khăn với người ấy. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên nhìn lại tất cả những lần hai bạn dành cho nhau và xác định xem hai bạn có nâng nhau lên nhiều hơn