Rate this post

Là một trong những bệnh viện đa khoa quốc tế hiện đại hàng đầu Việt Nam, Vinmec Central Park được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và bài bản, cập nhật công nghệ tiên tiến trong khu vực và thế giới như Pháp, Mỹ, Singapore.

Dưới đây là hình ảnh bản đồ địa chỉ bệnh viện Vinmec TPHCM