Rate this post

Bạn đã bao giờ tưởng tượng được, nếu chồng hoặc vợ mình ngoại tình thời 4.0 thì cuộc sống gia đình sẽ ra sao?

Bình tĩnh sẽ giải quyết mọi vướng mắc thấu tình đạt lý. Có hơn 1001 lý do dẫn đến ngoại tình. Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ ngoại tình không ? Vì sao ? … và cũng nên dành những câu hỏi tương tự cho “đối phương” dể có ” thuốc chữa” cho phù hợp. Biết đâu trong 1001 lý do đó có 1 lý do bới mình thì sao ? Hãy khoan dung một chút không sao đâu !?

Ngoại tình với 1001 lý lẽ của nó, thực ra là đổi gió-ham của lạ, chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Sự lừa dối sẽ gặp lừa dối.